1992 - Één Europa - Land van Midzomernachtzon

2e Vakjuryprijs – 97 punten 1e Publiekjuryprijs – 8 punten
Op deze corsowagen zaten ca. 40.000 dahlia's